Sao lưu (Backup)

Hệ thống Webmotclick đã lập lịch Backup hàng tuần cho tất cả các website. Nên Quý khách cứ yên tâm dữ liệu của quý khách sẽ được an toàn

Last updated