Thay đổi màu sắc menu

Để cho menu của bạn được ấn tượng và phù hợp với tông màu logo hơn thì cần thay đổi như sau:

Vào "Header Bottom" -> Chọn màu nền và Hover cho phù hợp

Last updated