Gia hạn gói

Tại màn hình trang danh sách dịch vụ, bạn nhấn vào nút "Gia hạn" tại gói dịch vụ cần gia hạn.

Tiếp đó bạn sẽ được đưa sang trang gia hạn với giao diện như sau, bạn chọn "Gói gia hạn"

Tiếp đó bạn chọn "Đồng ý gia hạn"

Bạn sẽ được đưa sang trang "Nạp tiền" và tiếp tục nhấn vào chọn các ngân hàng để thanh toán, Sau đó click vào "Tôi đã chuyển khoản" để hệ thống cộng tiền vào ví hệ thống cho bạn.

Sau khi thanh toán thành công và và tiến hành gia hạn thành công bạn vui lòng đăng xuất tài khoản và đăng nhập lại để cập nhật lại thông tin gói dịch vụ.

Last updated