Quản lý web theo gói

Tại trang quản lý website, bạn chỉ cần nhấn Quản lý website và chọn website cần xem thông tin. Lúc đó bạn sẽ thấy thông tin gói dịch vụ bạn đang dùng, phí gia hạn, ngày hết hạn của website và tên miền, và dung lượng bạn đang sử dụng bao nhiêu.

Last updated